Nieuwe beschikking Werkhervattingskas 2017 na beëindigen eigen risico dragen WGA


Was u in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA en bent u dat in 2017 niet meer? Dan krijgt u 2 beschikkingen: een beschikking waarin wij uw eigenrisicodragerschap beëindigen en een beschikking met de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk). U krijgt de beschikkingen zo snel mogelijk en uiterlijk maart 2017.
Lees Meer

meer nieuws